Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Учителски екип

Име Длъжност

1

Ивелина Георгиева Спасова

Директор, училище

2

Виолета Неделчева Красналиева

Заместник-директор учебна дейност

3

Велислава Петрова - Ангелова

Заместник-директор учебна дейност

4

Емилия Атанасова Георгиева

Старши учител, български език и литература в прогимназиален етап

5

Мария Георгиева Иванова - Александрова

Старши учител, български език и литература в прогимназиален етап

6

Мария Бойкова Асенова

Учител, български език и литература в прогимназиален етап

7

Елза Костадинова Борисова

Старши учител, английски език в прогимназиален етап

8

Ива Петкова Кръстева

Старши учител, английски език в начален етап на осн. образование

9

Татяна Мирчова Божанова

Старши учител, английски език в прогимназиален етап

10 

Александра Кънчева Футекова

Старши учител, немски език в начален и прогимназиален етап
11

Живка Георгиева Дунева

Старши учител, руски език в начален и прогимназиален етап

12

Нина Христова Соколова

Старши учител, математика в прогимназиален етап

13

Бистра Тошева Баирова

Старши учител, математика в прогимназиален етап

14

Елена Павлова Маринова

Старши учител, математика в прогимназиален етап

15

Миглена Кирилова Петрова

Ръководител, компютърен кабинет

16

Митошка Иванова Стратиева

Старши учител, история и география в прогимназиален етап

17

Ана Миткова Петрова

Учител, география и икономика в прогимназиален етап

18

Людмила Стоева Николова

Старши учител, биология и химия в прогимназиален етап

19

Каролина Михайлова Янакиева

Старши учител, физика в прогимназиален етап

20

Лили Иванова Тодорова

Старши учител, музика в прогимназиален етап

21

Светлана Станкова Киприна - Баева

Старши учител, изобразително изкуство в прогимназиален етап

22

Венера Симеонова Стойчева

Старши учител, технологии в прогимназиален етап

23

Мария Николова Петрова

Учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

24

Кателина Красимирова Ангелова

Учител, физическо възпитание и спорт в начален етап

25

Стойка Любенова Павлова

Старши учител, физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап

26

Невяна Димитрова Коларова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

27

Венета Стефанова Йорданова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

28

Десислава Красимова Иванова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

29

Ани Руменова Арабаджийска

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

30

Аделина Костадинова Димитрова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

31

Таня Мирчева Дамянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

32

Преслава Красимирова Тихолова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

33

Божидар Петров Петров

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

34

Михаела Кирилова Костадинова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

35

Йоана Кирилова Владимирова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

36

Латинка Спасова Парашкевова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

37

Лора Спасова Урумова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

38

Зоя Викторова Какалашева

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

39

Галя Иванова Бърдарова-Стоянова

Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

40

Магдалена Бориславова Гаврилова

Старши учител, ЦОУД

41

Недялка Петрова Илиева

Старши учител, ЦОУД

42

Юлия Костова Такева

Учител, ЦОУД

43

Велислава Станимирова Христова

Учител, ЦОУД

44

Илка Ненова Йорданова

Старши учител, ЦОУД

45

Диана Христова Петрова

Психолог

46

Мариана Петрова Евтимова - Стоева

Ресурсен учител

Контакти

6 ОУ "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Зам.директор: Виолета Красналиева
Зам.директор: Велислава Петрова - Ангелова
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене