Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Бюджет

Бюджет 2021г.

Отчет за 3-то тримесечие 2021г.

Отчет за 2-ро тримесечие 2021г.

Отчет за 1-во тримесечие 2021г.


Отчет за 4-то тримесечие 2020г.

Отчет за 3-то тримесечие 2020г.

Отчет за 2-ро тримесечие 2020г.

Отчет за 1-во тримесечие 2020г.


Бюджет 2019г.

Годишен отчет за 2019г.

Отчет за 3-то тримесечие 2019г.

Отчет за 2-ро тримесечие 2019г.

Отчет за 1-во тримесечие 2019г.


Бюджет 2018г.

Годишен отчет за 2018г.

Отчет за 3-то тримесечие 2018г.

Отчет за 2-ро тримесечие 2018г.

Отчет за 1-во тримесечие 2018г.


Годишен отчет за 2017г.

Отчет за 3-то тримесечие 2017г.

Отчет за 2-ро тримесечие 2017г.

Отчет за 1-во тримесечие 2017г.


Бюджет 2016

Отчет за 1-во тримесечие 2016г.

Отчет за 2-ро тримесечие 2016г.

Отчет за 3-то тримесечие 2016г.

Годишен отчет за 2016г.


Бюджет 2015г.

Отчет за 1-во тримесечие 2015г.

Отчет за 2-ро тримесечие 2015г.

Отчет за 3-то тримесечие 2015г.-1стр.

Отчет за 3-то тримесечие 2015г.-2стр.

Отчет за 4-то тримесечие 2015г.-1стр

Отчет за 4-то тримесечие 2015г.-2стр

Годишен отчет за 2015г.-1стр

Годишен отчет за 2015г.-2стр.

Изтегли Бюджет (MS Еxcel)


Бюджет 2014г

Отчет за 1-во тримесечие 2014г.- 1 част

Отчет за 1-во тримесечие 2014г.- 2 част

Отчет за 1-во тримесечие 2014г. - 3 част

Отчет за 2-ро тримесечие 2014г.- 1част

 Отчет за 2-ро тримесечие 2014г.- 2част

Отчет за 2-ро тримесечие 2014г.-  3част

Отчет за 2-ро тримесечие 2014г. - 4част

Отчет за 3-то тримесечие 2014г.- 1част

Отчет за 3-то тримесечие 2014г.- 2част

Отчет за 3-то тримесечие 2014г.- 3част

Отчет за 3-то тримесечие 2014г.- 4част

Отчет за 3-то тримесечие 2014г.- 5част

Отчет за 4-то тримесечие 2014г.- 1част

Отчет за 4-то тримесечие 2014г.- 2част

Отчет за 4-то тримесечие 2014г.- 3част

Отчет за 4-то тримесечие 2014г.- 4част

Отчет за 4-то тримесечие 2014г.- 5част

Отчет за 4-то тримесечие 2014г.- 6част

Отчет за 4-то тримесечие 2014г.-6.1част

Отчет за 4-то тримесечие 2014г.-7част

Отчет за 4-то тримесечие 2014г.- 8част


Отчет за 2-ро тримесечие 2013 (RAR)

Отчет за 9-месечие 2013

Годишен отчет 2013г.- 1стр.

Годишен отчет 2013г. - 2стр.

Годишен отчет 2013г. - 3стр.

Годишен отчет 2013г. - 4стр.

Годишен отчет 2013г. - 5стр.

Годишен отчет 2013г. - 6стр.

Годишен отчет 2013г. - 7стр.

Контакти

6 ОУ "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Зам.директор: Виолета Красналиева
Зам.директор: Велислава Петрова - Ангелова
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене