Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

1.Древногръцки мит за произхода на боговете (преразказан от Петър Кърджилов)
2. Библейски разказ за началото на света.
3. "Как била създадена земята" ("Господ и дяволът правят света") - българска легенда
4. "Тримата братя и златната ябълка"
5. "Златното момиче"
6. "Троица братя града градяха
7. Фолклорен/традиционен календар
8." Хайдути" - Христо Ботев
9." Легенда за рома" (преразказана от Михаил Георгиев)
10. "Главатарят, който искал да плени месечината"
11. "Котаракът в чизми" - Шарл Перо
12. "Грозното патенце" - Ханс Кристиан Андерсен
13. Из "Похитителят на мълнии" - Рик Риърдън (Х глава)

  1. Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
  1. Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

За необходимостта да се говори за коронавирус: децата са тревожни, когато са държани на тъмно.

 

Да не се страхуват родителите да говорят за коронавируса. Повечето деца вече са чували за вируса или са виждали хора, носещи маски за лице, така че родителите не трябва да избягват да говорят за него. В действителност децата се притесняват повече, ако не говорим за нещо. Родителите са тези, които слушат новините и ги филтрират към детето. Целта трябва да бъде да помогнат на детето да бъде информирано по успокояващ начин на фона на всичко, което то чува, че се говори.

Да се дава информация, която е подходяща за развитието на детето. Да се внимава да не се дава много информация, която да се окаже прекалена. Вместо това е важно да се отговаря на въпросите, които детето задава. Родителите да направят всичко възможно да отговарят ясно и честно. Добре е да не може родителите да отговорят на всичко, което детето ги пита.


Да се следват думите на детето. Родителите да бъдат активни в това да поканят детето да им каже всичко, което е чуло за коронавируса и да се интересуват от това как се чувства. Да дадат възможност детето да задава въпроси. Не бързи въпроси, на които веднага да се отговаря. Целта на говоренето е да се избегнат плашещите фантазии, които новините извикват в детето.

Да се справят със собствената си тревожност. Генералната линия тук е: „Когато се чувствате най-тревожни или изпаднали в паника, това не е моментът да говорите с детето си за ситуацията с коронавируса “.  Когато родителите се чувстват по-тревожни е добре да отделят малко време да се успокоят, а след това могат да се опитат да проведат разговор или да отговорят на въпросите на детето си.


Да бъдем успокояващи. Децата са много егоцентрични, така че, когато слушат по новините за коронавируса, то това е достатъчно да ги накара да се притесняват сериозно, че ще го хванат. Полезно е детето да бъде успокоено за това, че грипът е много по-често срещан и в действителност децата имат много по-леки симптоми.

За да се чувстваме в безопасност е важно да се съсредоточим върху това, което правим. Важен начин да се успокоят децата е да се наблегне на предпазните мерки, които предприемаме. Джейми Хауърд, доктор по медицина, детски психолог от Института за детско съзнание, отбелязва: „Децата се чувстват овластени, когато знаят какво да правят, за да се пазят.“ Тук трябва да се каже начина на предаване на коронавируса -  най-вече чрез кашлица и докосване на повърхности. СЗО препоръчва старателното измиване ръце. Затова  е важно да се напомня на децата, че е необходимо да се грижат за себе си, като мият ръцете си със сапун и вода в продължение на 20 секунди (или колкото е са на две песни на популярната „Честит рожден ден“) - преди да се хранят и след като си издухат носа, при кашлица, кихане или използване на банята. Ако детето пита за маски за лице, може да се обясни, че експертите от СЗО казват, че на повечето хора те не са необходими. За хората, които децата виждат, че се движат с маски може да се обясни, че тези хора са особено предпазливи.

Да се придържаме към рутината. Това е ключово при затварянето на училището или детската градина. Грижите е важно да се структурират по познат начин - с редовно хранене и лягане. Да се продължава да се говори с детето. Да му се каже, че когато родителите знаят повече, те ще му кажат. Нека линията на комуникацията да бъде отворена. Родителите могат да кажат:" Въпреки, че в момента нямаме всички отговори, когато научим повече веднага ще ти кажем."

Препоръките са на Джейми Хауръд, доктор по медицина, детски психолог от Child Mind Institute

 

Подходящ ресурс за насоки е Как да говорим с децата за корона вируса в публикация на страницата на Mamaninja  по версията на Националната асоциация на училищните психолози на САЩ.

Изх. № РУО1-17453/18.07.2017 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА  
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, е необходимо да поместите на електронните страници на поверените Ви институции приложената информация, както следва:

За детските градини и училищата:

    Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващото се и неприемливо поведение при децата, за изграждане на позитивни модели за отглеждане и възпитание на децата, за работа със специални нужди и др.
    Информация за същността на всеки един вид социална услуга, която е предоставена по достъпен начин, така, че да бъде в максимално полезна и в улеснение на работата на професионалистите в образователните институции.

Адаптация на детето към училищно обучение в първи клас.
Периодът между шестата и седмата година поставя началото на коренна промяна в живота на детето. От този момент нататък започва нов интензивен етап във физическото и интелектуалното му развитие, като същевременно се усъвършенстват вече придобитите навици и се формират нови, по-сложни умения за комуникация и поведение. Поради това систематичното обучение на децата започва на тази възраст с постъпването в първи клас.

В последно време, като че ли нагласите на хората у нас се развиват в посока на това да се търси помощ от психолог и сякаш това вече не е така странно, както преди няколко години. В работата ми, обаче сега все по често се срещам с хора, които нямат ясна представа затова как може да им бъде полезен психологът. Случва се така, че притиснати от своя проблем, страдащи, хората очакват бързо решение, съвет, символичното хапче, което психологът ще им даде и, което ще прекъсне страданието……

Днес семейството не е това, което беше преди повече от 40-50 години, когато се спазваха и зачитаха моралните норми и неотлъчно се следваха семейните традиции, битуващи в народа. Семейството тогава беше най-сплотената неформална институция и нейното значение и същност се крепяха на доверие, сигурност, взаимна обич, търпение и послушание от страна на децата.
Днес, в динамично развиващия се живот, определението за семейството далеч не е такова, защото всяка промяна, в каквото и да е отношение, води след себе си промяна и в други отношения, а човешкият живот е низ от тясно свързани компоненти, които образуват непредсказумо функциониращата система човешки живот.

Агресията е един от най-наболелите проблеми в обществото днес. Тя се среща както при деца и юноши, така и при хора около/на средна възраст. Масово се заговори за нея покрай случаите на побои и убийства между връстници в училище и на пострадали жени, жертви на системно домашно насилие.

Контакти

6 ОУ "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Зам.директор: Виолета Красналиева
Зам.директор: Велислава Петрова - Ангелова
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене