Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Добре дошли в 1 клас

6OU 1klas

Уважаеми родители,

През учебната 2021/2022 година в 6 ОУ ще бъдат приети общо 88 ученици – четири паралелки с по 22 ученици във всяка.

Поради епидемичната обстановка в 6 ОУ "Граф Игнатиев" тази година няма да има отворени врати.

Предлагаме на Вашето внимание кратко видео - презентация на нашето училище и снимков материал на прекрасните ни учителки, които ще поемат учениците от I клас: отляво на дясно са г-жа Латинка Парашкевова, г-жа Галя Бърдарова, г-жа Зоя Викторова  и г-жа Лора Урумова.

На всички кандидати желаем успех. 

Очакваме Ви!


Контакти

6 ОУ "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Зам.директор: Виолета Красналиева
Зам.директор: Велислава Петрова - Ангелова
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене