Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Списък с гранични обекти определящи обхвата на 6 ОУ "Граф Игнатиев“

Граници и прилежащи адреси:

ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“  – №4-№26

ул. „ 6-ти септември“  – №10 –№50 и №39-№57

ул. „Хан Крум“ – №6 – №30 и от №3А -№13А

ул. „Г.С. Раковски“ – №145 –№201 и №108-116

пл. „Петко Р.  Славейков“– №6-№10 (и №7)

ул. „Солунска“  - №4-№16

бул. „Витоша“ – №1-№35

пл. „Света Неделя“ – №16, №19

пл. „Независимост“  - №2

пл.  „Атанас Буров“

пл. „Княз Александър  I” – №2-№6

ул. „Съборна“ -  №1-№15 и №2-№14

ул. „ Позитано“ -  №1-3 и №2

ул. „Леге“ -  №1-№17 и №2-№10

ул. „Калоян“ -  №1-№7 и №6-№10

ул. „Княз Александър І“ -  №1-№16

ул. „Граф Игнатиев“ -  №2-№18, №22-№38 и №1-№23

ул. „Иван Денкоглу“ -  №19-№23 и №32-№46

ул. „Стефан Караджа“ -  №1-№15 и №2-№26

ул. „Струмица“ -  №1-№3 и №2-№8

ул. „Хан Аспарух“ -  №48-№66 и №59-№73

бул. „П. Евтимий“ -  №16-№36 и №15-33

ул. „ Гургулят“ №1-№3 и №2-№12

бул. „В. Левски“ -  №9-№35 и №16-№40

ул. „ Любен Каравелов“ -  №50-№70

ул. „Кузман Шапкаров“ -  №5-№9

ул. „Неофит Рилски“ -  №55 – №63  и №64 – №72

ул. „ Ангел Кънчев“ -  №1-№7 и №4-№12

ул. „Алабин“ - №29-№39 и №48-№58

ул. „Христо Белчев“ - №1-№21 и №2-№20

Контакти

6 ОУ "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Зам.директор: Виолета Красналиева
Зам.директор: Велислава Петрова - Ангелова
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене