Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Важна информация за прием в 1 клас

При възникнали въпроси, свързани с кандидатстването може да се свържете с експерт от дирекция „Образование“ на следните телефони:

-       02/ 943 31 83;

-       02/ 846 84 58;

-       02/ 981 07 44;

-       0884 76 49 89, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа


Полезна информация за работа с Информационната система за обслужване първи клас в училищата на СО

Ръководство - Модул Родители-кандидатстване в първи клас

Ръководство - Въвеждане на адреси в ИСОДЗ, ПГУ и I клас на родители и деца,
живеещи в населени места, различни от гр. София

Ръководство - Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП)

 

Контакти

6 ОУ "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Зам.директор: Виолета Красналиева
Зам.директор: Велислава Петрова - Ангелова
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене