Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев"

Откриване на учебната 2021/2022 година

Уважаеми родители,
 
Откриването на учебната  2021/2022 година ще се състои, както следва:
 
За  I и V кл. от 9 часа в двора на училището.
За II, III и IV кл. от 10.30 до 11.10 часа в класните стаи.
За VI  и VII кл. от 11.30 до 12.10 часа в класните стаи.
За родителските срещи ще получите информация от класните ръководители.
Пожелаваме на всички здрава и успешна година!

Контакти

6 ОУ "Граф Игнатиев"
Адрес:ул. 6ти септември, №16
София, България, ПК 1000

Телефон : +359 2 988 17 13
Имейл за кореспонденция
e-mail: shesto_ou@6ou.org

Телефони

Лица за кореспонденция:
Директор: Ивелина Спасова
Зам.директор: Виолета Красналиева
Зам.директор: Велислава Петрова - Ангелова
телефон: +359 2 988 17 13

Търсене